Завршено обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације

Јуче су завршени радови на обиљежавању хоризонталне саобраћајне сигнализације у ужем центру града, како је предвиђено Планом капиталних инвестиција за 2023-у годину . Обиљежении су пјешачки прелази, зауставне линије и раздјелне линије у ул. Ђ.Драгољуба Драже Михаиловића , Вожда Карађорђа Петровића и дио улица Крагујевачке и Цара Душана. Обиљежена је зона „школе“,такси и аутобуско стајалиште,  означена су  паркинг мјеста испред зграде општине и на Тргу слободе. На наведеним паркинг просторима означено је по једно паркинг мјесто за особе са инвалидитетом. Испред  Дома здравља уређен је паркинг простор за потребе санитетских возила.

Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације извршено  је у складу са  „ Главни пројекат вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације  центра општине Рудо“, урађен од стране лиценцираних фирми „ХКП Цонсултинг“ д.о.о. Б ања Лука и „ПРО ВИА“ д.о.о. Бијељина. Пројекат се примјењује од 2021. године.

imageedit_1_6008871049 imageedit_8_4111170521 imageedit_13_7389597429 imageedit_15_6454135672