Индустрија

ОДП „ФАП Аутодјелови“,  привредни субјект из области металопрерађивачке индустрије се бавио производњом резервоара горива,  резервоара ваздуха,  резервоара уља,  издувних система и осталих резервних дијелова и опреме везане за ФАП-ов програм производње свих типова камиона. У мају 2007. године је над истим отворен стечајни поступак и тада је 150 радника  остало без посла. . Од тог периода, у предузећу су се проводиле активности везане за стечајни поступак и у мањем обиму одржавала производња за ФАП корпорацију и Застава-камионе. У августу 2009. године Влада Републике Српске је купила цјелокупну  имовину овог предузећа изузев, једне парцеле земљишта површине 11750м2, коју је купила општина Рудо.. У августу 2010. године је регистровано ново предузеће под називом АД „Нови аутодијелови“и у истом је током године било ангажовано 15-20 радника. Обзиром на флексибилност овог производног погона и велике могућности у области металопрераде,  очекује се заинтересованост потенцијалних инвеститора.

ЗДП „Полимка“,  привредни субјект из области дрвнопрерађивачке индустрије,  је било зависно предузеће које је пословало у оквиру здруженог предузећа Маглић ФОЧА.  Посједује капацитете за примарну обраду дрвета,  производњу грађевинске столарије и дјелова намјештаја и запошљавало је 140 радника.  Након спроведеног процеса приватизације и стечајног поступка и ово предузеће је у априлу 2008. године купила Влада Републике Српске. Тренутно ово предузеће не ради.

На подручје Општине је регистровано и приватно предузеће ДОО „ММР Браћа Видаковић“. Запошљавало је пет радника али и ово предузеће је почев од 2007. год значајно смањило своје производне активности.

ОДП „Рудопласт“,  привредни субјект који посједује капацитете хемијске индустрије,  и који је  имао статус предузећа од државног интереса,  већ дуги низ година не користи инсталисане капацитете.  У фебруару мјесецу 2009. године покренут је стечајни поступак.