Javni pozivi i konkursi

Feed Subscription

Ponovljeni javni oglas

Ponovljeni javni oglas

Načelnik opštine Rudo raspisuje Ponovljeni javni oglas o davanju pod zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda u zgradi stare škole u Mrsovu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 2184/1, upisane u List nepokretnosti bro...

Opširnije »