Javni pozivi i konkursi

Feed Subscription

Javni poziv

Javni poziv

Opština Rudo raspisuje javni poziv radi upućivanja boraca koji su dospjeli u zarobljeništvo-logoraša Opštine Rudo na banjsku rehabilitaciju u skladu sa izmjenom Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih bor...

Opširnije »

Javni poziv

Javni poziv

Republika Srpska O P Š T I N A  R U D O OPŠTINSKA UPRAVA Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove Broj:03-345-2/24 Datum: 25.01.2024.godine             Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i...

Opširnije »