Реализација уговора 2017

Број набавке Датум набавке Назив предмета набавке Вриједност уговора без ПДВ-а
02-404-48/16 07.12.2016. Чишћење снијега у 2017.години 7.300,00 KM
02-404-49/16 07.12.2016 Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2017. 63.204,9 KM
02-404-52/16 14.12.2016. Набавка горива за потребе општине Рудо у 2017.год 6.043, 62 КМ
02-404-53/16 14.12.2016. Набавка канцеларијског материјала у 2017. години 4.263, 79 KM
02-404-54/16 14.12.2016 Набавка компијутерског материјала у 2017. години 1.690,00 КМ
02-404-2/17 14.02.2017. Hабавкa саобраћајних знакова 1.805,00 KM
02-404-3/17 03.03.2017. Набавка компијутерског материјала 1.161,00 КМ
02-404-4/17 10.03.2017. Осигурање запослених радника у општини Рудо 1.138,46 КМ
02-404-5/17 20.03.2017. Обављање услуге опште системске дератизације у 2017. години 5111,11
02-404-7/17 30.03.2017. Израда урбанистичко-техничких услова за пословни објекат на Увцу 400,00 KM
02-404-8/17 30.03.2017. Главни архитектонско-грађевински пројекат – Адаптација и проширење просторије за припрему радника за производњу и прераду малине на хладњачи Увац Рудо 1.000,00 KM
02-404-9/17 30.03.2017. Снимање геодетске ситуације терена и израда плана у дигиталном облику 200,00 КМ
02-404-10/17 30.03.2017. Јавнa расвјетa на територији општине Рудо-реконструкција и одржавање кроз модел финансирања из уштеде ел. енергије 247.720,00 КМ
02-404-11/17 19.04.2017. Набавка лож уља за грејну сезону 2017-2018. годину 9.050,00 КМ
02-404-13/17 03.05.2017. Набавка машине за прање гајбица 15.390,00 КМ
02-404-15/17 15.05.2017. Чишћење корита ријеке Сућеске 2.190,00 КМ
02-404-16/17 17.05.2017. Санација клизишта 589,29 КМ
02-404-18/17 23.05.2017. Реновирање основне школе у Будимлији (МЗ Бијело Брдо) и реновирање канцеларије мјесне заједнице у Штрпцима-општина Рудо 85.198,63 КМ
02-404-19/17 30.05.2017. Набавка котла за гријање 5.030,00 КМ
02-404-20/17 02.06.2017. Aдаптацију и проширење просторија за припрему радника за увођење HACCP стандарда у откупу и GLOBALGAPA у производњи малине хладњаче Увац- општина Рудо 75.337,20 КМ
02-404-21/17 09.06.2017. Реконструкција спомен костурнице у Штрпцима 17.081,60  КМ
02-404-23/17 19.06.2017. Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2017.години 381.170,00 КМ
02-404-24/17 22.06.2017. Стручно мишљење и УТУ за обнову спомен костурнице у Штрпцима 250,00 КМ
02-404-25/17 22.06.2017 Насипање локалних путева на подручју општине Рудо и изградња обалоутврде у Бјељевинама 20.746,00  КМ
02-404-31/17 24.07.2017 Санација висећег моста на Лиму (Увац-Мокронози) 5.975,8
02-404-35/17 14.08.2017. Набавка рачунарске опреме 4.480,00  КМ
02-404-36/17 23.08.2017 Стерилизација паса луталица на подручју општине Рудо у 2017.год. 3.418,80 КМ
02-404-37/17 31.08.2017. Текуће одржавање службених аутомобила 1.650,00 КМ
02-404-38/17 31.08.2017. Набавка и уградња опал кугли 1.531,00 КМ
02-404-41/17 13.09.2017. Услуге сертификације за HACCP 2.000,00 КМ
02-404-42/17 26.09.2017. Јавна расвјета уз Р449 у Соколовићима-набавка дрвених импрегнисаних стубова 930,50 КМ
02-404-44/17 12.10.2017. Израда пројекта за водовод у МЗ Штрпци 2.200,00 КМ
02-404-45/17 12.10.2017. Услуга израде геодетске подлоге за водовод у МЗ Штрпци 915,25 КМ
02-404-46/17 12.10.2017. Јавна расвјета уз Р449 у Соколовићима- УТУ 400,00 КМ
02-404-47/17 18.10.2017. Уређење просторије МЗ Мрсово и постaвљање металне ограде у парку 2.010,27 КМ
02-404-48/17 19.10.2017. Реконструкција моста у Аврамовићима-набавка грађевинског материјала-резана грађа 840,00 КМ
02-404-49/17 19.10.2017. Реконструкција моста у Аврамовићима-набавка грађевинског материјала 2.004,59 КМ
02-404-52/17 27.10.2017. Јавна расвјета уз Р449 у Соколовићима 3.775,50 КМ
02-404-54/17 08.11.2017. Јавна расвјета уз Р449 у Соколовићима-набавка кабла и свјетиљки 811, 97 КМ
02-404-55/17 22.11.2017. Дизајн и штампа промотивног материјала 400,00 КМ
02-404-59/17 28.11.2017. Насипање локалних путева на подручју општине Рудо 1.728,00 КМ