Секретар Скупштине

Зоран Ђуровић

Sekretar skupštine - Zoran Djurović

 

Телефон:058-711-178

Факс: 058-711-242

e-mail: strsluzba@teol.net
– канцеларија бр.: 12

 

Надлежност:

Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом Скупштине, у сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником општине припрема предлоге материјала за дневни ред сједница Скупштине, обезбјеђује услове за рад Скупштине општине, пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине и обавља друге послове утврђене овим Статутом и Пословником Скупштине општине.

Секретар Скупштине је дужан:

  • да се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,
  • да прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,
  • да обезбједи правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
  • да благовремено објављује прописе и друге акте које је донијела Скупштина и доставља закључке и одборничка питања надлежним органима и службама,
  • да врши и друге послове утврђене Статутом, овим Пословником и одлуком о организацији и дјелокругу стручне службе којом непосредно руководи.