Одржана Скупштина задругара

У недељу (23. 02. 2014) године, у просторијама пољопривредне задруге „Увац – Рудо“ на Увцу, одржана је редовна сједница Скупштине задругара. Сједници је присуствовало 38 задругара, тако да је Скупштина могла пуноважно одлучивати.На дневном реду било је: усвајање извјештаја о раду за претходну годину, план активности за наредну, избор вршиоца дужности директора задруге и друга текућа питања. Након расправе усвојен је извјештај о раду за 2013 – ту и план активности за 2014 – ту годину. Према рјечима Мирка Мијушковића, прдсједника Управног одбора ове задруге, посебан акценат у овом плану стављен је на попуну капацитета хладњаче, откупом купине и печурки. За ВД директора задруге „Увац – Рудо“ изабран је Ненад Љубојевић из Штрбаца.za malinare