Нови правилници у пољопривреди

Јуче су у Рудом, представници Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди са сједиштем на Сокоцу, одржали предавање на тему – новине у Правилницима о подстицајима и разврставању пољопривредних газдинстава.

У име Агенције, новине у ова два правилника појаснила је Тања Боровчанин, истичући посебно да се приликом остваривања подстицаја за капиталне инвестиције (нпр. куповина машина, изградања штала и сл.), износ подстицаја умањује за 50 % за некомерцијална газдинства. Под комерцијалним газдинством подразумјева се газдинство, које ствара вишак производа (за тржиште) а некомерцијално производи само за своје потребе.

Обавези плаћања доприноса подлијежу и једна и друга врста газдинстава, под условом да немају други основ за плаћање доприноса. Ако је носилац газдинства нпр. запослен или је пензионер, не плаћа доприносе за регистровано газдинство.