Обавјештење за студенте

Република Српска

Општина Рудо

Начелник Општине

Број: 02 – 67 – 24/ 14

Датум: 01. 10. 2014. године

Обавјештење

Обавјештавају се студенти корисници стипендије из средстава буџета општине Рудо за академску 2013/ 2014. годину, да на основу члана 6. Уговора о додјели студентских стипендија доставе:

  • Увјерење-потврду о статусу редовног студента за школску 2014/ 2015 годину,
  •  Изјаву о заједничком домаћинству,
  • Увјерење-потврду о висини мјесечних прихода за последња три мјесеца текуће године и
  • Доказ о евентуалној промјени пребивалишта.

Рок за достављање, најкасније до 15. новембра текуће године.

Тражене податке доставити путем Инфо пулта на прописаном обрасцу

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак,дипл.инж.арх.