Завршен још један пројекат

škola oskoruša_2

У оквиру капиталних инвестиција општине Рудо за 2014.годину, завршен је још један пројекат .Ради се о пројекту реконструкције зграде Основне школе  у Оскоруши. Ова зграда направљена је 1930. године и годинама је oбјекат   био у врло лошем стању. Реконструкцијом  је обновљен  кров, фасада, столарија, подови , урађен санитарни чвор и обновљен  школски инвентар. Комисија , коју је именовао начелник општине, извршила је пријем радова и констатовала да су радови извршени  према пројекту и у оквиру планираних средстава.

Некада је ова школа имала два учитеља , препуну учионицу  ђака и врло скромне   услове за рад . Тренутно школа има 7 ученика , учитеља који долази из Рудог и много  боље услове за рад.

škola oskoruša