Обавјештење

memorandum1

Број: 02 – 06 – 1/ 15

Датум: 12. 01. 2015. год.

                       

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

 

Према обавјештењу Републичког завода за статистику  Републике Српске бр. 06. 3. 03/ 061 .6. 1 – 1760/ 14 од 25. 12 .2014. године, овај завод, у складу са Законом о статистици Републике Српске (Сл. Гл .РС бр. 85/ 03), током 2015-е године, спроводиће Анкету о потрошњи домаћинстава.

Методом случајног одабира, анкетираће се 3173 домаћинстава из Републике Српске а нека од тих домаћинстава налазе се на територији општине Рудо.

Циљ анкете је да се прикупе подаци о структури, величини потрошње и о социјалном стању домаћинстава. Подаци који се овако прикупе послужиће као основа за будуће статистичке анализе и боље креирање социјално економске политике у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиве природе и користиће се искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са одредбама Закона о статистици РС (Сл .гл. РС  бр. 85/ 03), Закона о статистици БиХ (Сл. гласник БиХ бр. 26/ 04) и Закона о заштити личних података БиХ(Сл. гл. БиХ бр. 49/ 06).

 

 

                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                           Рато Рајак, дипл. инж. арх.

                                                          __________________