Списак студената досадашњих корисника општинске стипендије који су се уписали на студије у академској 2014/2015. години

Списак студената, досадашњих корисника општинске стипендије из средстава буџета општине Рудо, који су се уписали на студије у академској 2014/2015. години.

Р.б. Презиме име оца и име студента Пребивалиште Факултет Уписана година ЈМБ
1. Дробњак(Тикомир) Марко Рудо Кримин.фак 5 1309991793419
2. Микавица(Вељко) Сузана Микавице Кримин.фак. 5 2105991798416
3. Станковић(Мићо) Владимир Устибар Технич.фак. 4 0507991793418
4. Видаковић(Зоран) Тијана Увац Музич.акад. 4 0602993138118
5. Мршевић(Миодраг) Дејан Миоче Математ.ф. 4 0907991793424
6. Јовановић(Милован) Стефан Зубач Кримин.фак. 4 0312992793416
7. Дедагић(Смаил) Емир Борановићи Медиц.фак. 4 2706989134997
8. Николић(Зоран) Милош Увац Социологија 4 0404992793426
9. Новаковић(Мирко) Миркопор.погинулог борца Пребидоли Менаџмент у саобр. 4 0608992134990
10. Перишић(Мирослав) Светлана Гојава Филозофски ф. 4 2609991798422
11. Јеремић(Душко) Кристина Мокронози Филозофски ф. 4 1607992798411
12. Топаловић(Живко) Ђорђе Кула. Вис.жељ.ИИ циклус ст. 4 0605992793413
13. Кузмановић(Драган) Слободан Гојава Електрот.ф. 4 0810992793416
14. Токовић(Гордана) Јеленапор.погинулог борца Рудо Медицински 3 1204993798426
15. Цвркота(Радојица) Слободан Цвркоте Вис.посл.ст. 3 0712993793418
16. Пејовић(Обрад) Данијела Борановићи Вис.посл.ст. 3 1503993798423
17. Брадоњић(Зоран) Александар Филозофски Филозофски 3 0509993793426
18. Топаловић(Радојко) Немања Трнавци Машински ф. 3 2312993793425
19. Пецикоза(Раденко) Јелена Рудо Правни ф. 3 2208992798421
20. Шијаковић(Раденко) Никола Штрпца Економски ф 3 0602994793411
21. Ступић(Жељко) Андријана Рудо Технолошки ф 3 0502994798427
22. Милановић(Ненад) Даница Увац Кин. И Енг.ј. 3 2312993138621
23. Кубуровић(Милован) Кристина Бијело Брдо Вис.посл.ст. 3 2709993798416
24. Сташевић(Душко) Саша Увац Технички ф. 3 0202993793436
25. Анџић(Андрија) Татјана Штрпци Економски ф 3 2708993798428
26. Ракић(Милојко) Сања Мисаиловина Руд.геол.ф. 2 1407994798428
27. Вујадиновић(Неђељко) Слађана Устибар Медицински 2 1608994138105
28. Ристовић(Миленко) Марија Ресићи Хемијско инжењерство 2 1804994798419
29. Човић(Младен) Маријана Гојава Филозофски 2 3105994798429
30. Ћировић(Милан) Драгана Горња Р. Медицински ф 2 0710994798410
31. Јанићијевић(Александар) Никола Рудо Вис.пос.стр. 2 1910994793411
32. Новаковић(Миланко) Дејана пор.погинулог борца Мокронози Вис.посл.стр. 2 0106993798412
33. Лазовић(Слађан) Јована Ресићи Филозофски 2 2105994798425
34. Бјелић(Петар) Петар Рудо Вис.здр.стр. 2 2507994793432
35. Новаковић(Неђељко) Катарина Мокронози Филозофски 2 0609994798418
36. Цвркота(Гојко) Маријана Цвркоте Фак.безбјед 2 0210994139996
37. Топаловић(Живко) Николина Кула Учитељски 2 1902994139994
38. Ћиковић(Зоран) Давид Рудо Географија 2 2701995793429
39. Станишић(Миодраг) Весна Рудо Филозофски 2 2206994798418
40. Станишић(Здравко) Мирко Зубач Вис.посл.ст. 2 2604994793411
41. Вељовић(Миодраг) Александар Трнавци Пољоприв.ф. 2 0408994134999
42. Стикић(Милосав) Кристина Штрпци Њемачки ј. 2 1801994798428
43. Симић(Милија) Михајло Трнавци Њемачки ј. 2 0409993133103
44. Јаковљевић(Славиша) Дамјан Рудо Вис.пос.стр. 2 0107994793410
45. Јагајић(Млађен) Срђан Рудо Географија 2 3107993793426
46. Шљука(Љубинко) Стеван Бијело Б. Саобраћ.ф. 2 2301994793419
47. Бијелић(Вељко) Сања Доњи Цикоти Вис.посл.стр. 2 1512994798418
48. Анђић(Славиша) Ивана Мисаиловина Медицински 2 2306994798412
49. Новаковић(Драган) Благоје Увац Правни 2 0704990793414
50. Митровић(Милош) Мирослав Борановићи Вис.посл.ст. 2 0807994793412
51. Дробњак(Тикомир) Мирко Рудо Криминал.ф. 2 1107994793414
52. Илић(Небојша) Теодора Рудо Фак.хотел. 2 2306994798420

Списак закључен с редним бројем 52.(педесетдва).

НАПОМЕНА: На овом списку налазе се имена студената и то: пете године студија-2,четврте године-11,треће године-12 и друге године студија-27 студената. За финансирање корисника студентских стипендија са овог списка потребно је 44.300,00КМ.

Рудо, 29.12.2014. године                                       Службено лице:

Рађен Богдан

Уједно обавјештавамо досадашње кориснике студентских стипендија, да су дужни отворити нови текући рачун у Развојној банци и исти доставити у канцеларију број 5, зграда општине Рудо, како би се могла извршити исплата стипендија.