Прелиминарна листа корисника пројекта „Лимска долина у црвеном злату“

Пројектни тим за имплементацију пројекта “Лимска долина у црвеном злату“ објављује бодовну листу приспјелих захтјева за саднице малине у оквиру пројекта.

Пројектом је предвиђена додјела садница за 25 корисника.

Напомена: Уколико неко од првих 25 корисника не буде задовољио услове пројекта, садни материјал се додјељују следећем са ранг листе.

Прелиминарна листа