Представници из Рудог учествовали у студијској посјети и радионици “Јачање ланаца вриједности ”

Radionica Istra

Стална радна група за регионални рурални развој (SWG) у сарадњи са Организацијом Уједињених нација за храну и пољопривреду (FAO), а у складу са општим циљем ЕУ Пројекта: “Припрема за имплементацију приступа базираног на развоју територије – 2 фаза” као и FAO Пројекта: “Подршка имплементацији интегративних, иновативних пројеката на региону западног Балкана – приступ базиран на развоју територије” и на основу анализе протреба за обукама у прекограничним регионима “Дрина-Сава” и “Дрина-Тара”, организовала је радионицу и студијско путовање у трајању од 6 дана на тему “Јачање ланаца вриједности”.

На радионици која је одржана од 23. до 25. mарта у Андревљу на Фрушкој Гори, и на студијској посјети Истри која је оджана  26-28. марта 2015. г  учествовали су и корисници SWG грантова „Дрина-Тара“ региона из Рудог: Центар за одговорну демократију ЦОД Луна, СЗТР Невен и ПЗ „Увац-Рудо“.

Током радионица и студијске посјете учесници су у радним групама разговарали о  следећим темама: Развој интегрисаних регионалних туристичких производа/понуде у ABD регионима;  Планирање развоја пословања у преради и презентовању хране у ланцу вриједности и на тему Развој заједничке маркетиншке стратегије кроз удруживање у кластере.

Током студијске посјете учесници су посјетили: Пршутарну Буршић (Породично предузеће које производи истарски пршут), Уљару Грубић (Продично предузеће које се бави узгојем и прерадом маслине), Вилу Летан (ресторанска понуда јеле од меса Истарског говечета), АЗРРИ Истра д.о.о Пазин (Агенција за рурални развој у чијем је склопу Центар за одрживи развој сточарстава, Центар за едукацију, европску и институционалну сарадњу и Дегустациони центар), Породично газдинство (узгој аутохтонеог Истарског говечета), Сељачко домаћинство „Фамилија Фелини“ (услуге сеоског туризма).

Gastronomski centar