Активности на затварању колективних и алтернативних центара

Министарство за избјеглице и расељена лица РС у циљу затварања колективних и алтернативних центара планира изградњу зграде са 10 станова у Рудом.

Јуче је тим поводом, у кабинету начелника општине Рудо, одржан састанак са представником Министарства за избјеглице и расељена лица РС и са потенцијалним корисницима, како би се сачинио коначан списак корисника на основу предложене листе потенцијалних корисника, коју је Министарство сачинило према својој званичној евиденцији.

Од стране Владичић Ранка, представника Регионалног центра у Фочи, присутнима на састанку су предочени начин и услови рјешавања стамбеног збирњавања.

Том приликом представници министарства искористили су прилику да уруче Обраду Тодоровићу кључеве стана на коришћење у Гојави.