Поновљена јавна лицитација

На основу Одлуке Надзорног одбора АД „Нова Полимка“ Рудо о продаји покретних ствари број: НО-59/15 од 13.05.2015. године и Одлуке Владе Републике Српске  број: 04/1-012-2-1160/15 од 04.06.2015. године, вд дирекор АД „Нова Полимка“ Рудо оглашава Поновљену јавну лицитацију.

Поновљена јавна лицитација