Jавни увид у нацрт Зонинг плана општинског центра Рудо

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

 -Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-363-6/14

Датум: 4. фебруар 2016. године

 

На основу члана 47. став (3) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, оглашава

 

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ЗОНИНГ ПЛАНА ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА РУДО

 

            Обавјештава се јавност да ће нацрт Зонинг плана општинског центра Рудо бити изложен на јавни увид од 17. фебруара до 18. марта 2016. године у Свечаној сали Дома културе у Рудом, сваког радног дана у периоду од  10 до 16 часова.

За вријеме трајања јавног увида сва физичка и правна лица могу дати своје мишљење, примједбе и приједлоге на предложени нацрт плана уписом у свеску примједби која ће се налазити у просторији гдје се нацрт излаже или у писаној форми доставити Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

 

 

 

                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                          Драгутиновић Драгиша