Обавјештење о истеку рока за ажурирање података у Регистар пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подсјећа пољопривреднике да 15.маја истиче рок за ажурирање података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској.

Уписом и ажурирањем података у Регистру пољопривредници остварују право на кориштење новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, те због тога из Министарства још једном апелујемо на све пољопривреднике да што прије ажурирају податке о својим газдинствима у АПИФ-у.

Пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици АПИФ-а податке о:

  1.  начину коришћења регистрованог земљишног посједа, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и
  2. врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

Ово прописује Уредба о упису у Регистар, а упис и вођење регистра обавља Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ). Упис у Регистар газдинстава или у Регистар корисника добровољан је и бесплатан.

Породично газдинство уписује се у Регистар газдинстава као комерцијално или као некомерцијално газдинство.