Обавјештење о исправности воде

ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални центар Фоча, у понедељак 30.05.2016. године узео је узорке воде из градске водоводне мреже у Рудом на анализу.

Након извршене анализе узорака, установљено је да узорци воде одговарају Правилнику о здравственој исправности воде за пиће.

Са аспекта исправности физичко-хемијских и микробиолошких параметара вода је здравствено исправна, те се може користити за пиће.