Predstavljen projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

U srijedu, 24. avgusta 2016. godine u Rudom je održana prezentacija aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)”.

Opština Rudo je jedne od 23 jedinice lokalne samouprave (JLS) koja je izabrana na osnovu javnog poziva za učešće na ovom projektu, a ispred koje će u projektu učestvovati 5 odabranih mjesnih zajednica: MZ Rudo, MZ Staro Rudo, MZ Mioče, MZ Štrpca i MZ Strgačina.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici UNDP-a, opštine Rudo i odabranih mjesnih zajednica. Tokom sastanka prisutnima se obratio gdin. Rato Rajak, načelnik opštine Rudo koji je pozdravio prisutne i početak realizacije višegodišnjeg projekta koji će biti usmjeren na razvoj mjesnih zajednica. U nastavku, prisutne je pozdravila i gđa. Majda Ganibegović, menadžerica projekta koja je iskoristila priliku da čestita opštini Rudo i mjesnim zajednicama na odabiru za učešću u projektu. Tokom svog izlaganja gđa. Ganibegović je istakla da će za uspješnu realizaciju projekta i ostvarenje rezultata, biti važni posvećenost i angažman predstavnika odabranih mjesnih zajednica.

Projekat je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 125 mjesnih zajednica i 23 JLS širom zemlje, čime će se uticati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj da podstakne veći angažman građana u opštinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u sprovođenju lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

Projekat provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.