О б а в ј е ш т е њ е

Обавјештавају се мјештани Мрсова, Полимља, Дорића и осталих околних мјеста, да је забрањен прелазак пјешака преко моста у Мрсову.

Услијед великог водостаја и изливања ријеке Лим, дошло је до оштећења носећег бетонског стуба и дрвеног дијела моста, због чега је угрожена стабилност истог, а самим тим и безбједност пјешака.

Коришћење се забрањује док се не изврши поправка оштећеног моста.