Могућност рефинансирања кредита

Пратећи потребе домаће привреде, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) је увела могућност рефинансирања постојећих кредита у пословним банкама, за предузетнике и предузећа, уз повољније каматне стопе и дуже рокове отплате.

Рефинансирање је могуће кроз двије кредитне линије, а пласман средстава врши се посредством пословних банака.

То значи да се средства из кредитне линије за предузетнике и предузећа те кредитне линије за пољопривреду, могу користити за затварање задужења код других банака, као и за рефинансирање набавке основних и обртних средстава, која је вршена из властитих или других извора у посљедњих годину дана.

Увођење могућности рефинансирања има за циљ растерећење привреде и побољшање ликвидности, кроз задужење по нижој каматној стопи и на дужи временски рок.

Привредницима су на располагању износи кредита до 5 милиона КМ, при чему минимално учешће нове инвестиције мора бити 30 одсто. Уколико се ради само о рефинансирању, без улагања у основна средства, онда је максималан износ 3,5 милиона КМ.

Привредници у Републици Српској показали су велики интерес за рефинансирањем старих кредита, што у ИРБРС потврђују чињеницом да су у протекле двије седмице примили осам захтјева за рефинансирање, у вриједности од око четири милиона КМ.

ИРБРС посебан нагласак ставља на јединствену могућност за привреднике, коју нудимо на банкарском тржишту, а то је комбинација набавке основних и обртних средстава, плаћања пореских обавеза и рефинансирања постојећих задужења – у једном кредиту.

Камате

Каматне стопе код кредитне линије за предузетнике и предузећа крећу се у распону од 3,8 до 4,7 одсто, док је код кредитне линије за пољопривреду тај распон од 3,5 до 4,4 одсто. Предузетницима су на располагању износи кредита до 500.000 КМ, а правним лицима до пет милиона КМ. Рок отплате је до 10 година, а средства се пласирају посредством пословних банака.