Isplaćene štete za uginulu stoku od bolesti „plavog jezika“ za 2016. godinu

Na  redovnoj sjednici Skupštine  opštine Rudo, koja je održana 27.12.2016. godine usvojena je  Odluka o  naknadi štete  od bolesti plavog jezika( „Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:11/16.

Istom je propisano da pravo na djelimičnu naknadu pripada vlasnicima uginule stoke od bolesti plavog jezika (ovce, koze), koji su  preduzeli mjere liječenja istih kod nadležne  veterinarske  službe registrovane na  teritoriji opštine Rudo. Odredbama člana  3.  iste Odluke  određena je visina  naknade  od 50,00 KM po jednom grlu.

Odjeljenju za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo ukupno  je podneseno 116 zahtjeva za  nadoknadu štete, odnosno ukupno 417 grla  stoke.

Obavještavaju se  svi podnosioci zahtjeva  da je  izvršena isplata naknade shodno navedenoj Odluci.