У току расподјела регресираног дизел горива

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче – носиоце пољопривредног газдинства да је у току расподјела регресираног дизел горива за потребе прољећних и јесењих радова и то :

  • 100 лит/ха – за све биљне културе

Разлика у односу на претходне године је у томе што се регресирано дизел гориво  одобрава за површине које су у званичној евиденцији катастра уписана као обрадиве катастарске културе и за које је уписан начин кориштења пољопривредног земљишта у Регистар пољопривредних газдинстава у 2017. години.

Регресирано дизел гориво се купује по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, код овлаштеног дистрибутера БС „Несто петрол“ Рудо.

Носиоци пољопривредног газдинства приликом куповине регресираног горива подносе бензинској станици:

  • захтјев, који се узима у општини Рудо у канц. бр. 4
  • неовјерену копију личне карте, а правна лица копију ЈИБ-а .

Куповина регресираног дизел горива може се извршити до 30.11. 2017. године.