Mališani iz Rudog na ljetovanju u Bečićima

JU Centar za socijalni rad Rudo je i ove godine ispratio  grupu od  23    djece i dva vaspitača na more u Bečiće. Odlazak je organizovan uz podršku JFDZ RS u okviru projekta „Socijalizacija djece RS za 2018. godinu.

Ovo je 17. godina kako se projekat realizuje, i isti  ima za cilj da se djeca iz porodica sa nepovoljnim socijalnim statusom što više druže i borave u prirodi.

Grupa je na moru boravila od 29.07.2018. godine do 07.08.2018. godine. Kao i predhodnih godina i ove godine u projektu učestvuju djeca iz porodica korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca sa smetnjama u razvoju, djeca demobilisanih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije i djeca iz porodica sa četvoro i više djece.

Opština Rudo je i ove godine finansijski pomogla realizaciju projekta.