Одлука о утврђивању квалификација, броја чланова, поступка жријебања и именовања чланова гласачких одбора

Одлука о утврђивању квалификација, броја чланова, поступка жријебања и именовања чланова гласачких одбора за провођење поступка опозива начелника општине Рудо

Комисија за провођење поступка опозива начелника Општине Рудо, а на основу члана 45.в став 1. тачка 1, 5 и 12 Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12, а у вези са чланом 5. Одлуке о покретању поступка опозива начелника општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:11/18) и члана 2. Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка опозива начeлника Општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:11/18) на сједници одржаној дана 26.11.2018 године, донијела  је:

Одлука о утврђивању квалификација, броја чланова, поступка жријебања и именовања чланова гласачких одбора за провођење поступка опозива начелника општине Рудо

Текст одлуке можете преузети овдје: