JAVNI POZIV za obuku geronto domaćica

Na osnovu Ugovora o realizaciji projekta pod nazivom „Servis u kući ‘’, koji je podržan u okviru Regionalnog projekta lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Udruženje roditelja sa četvoro i više djece opštine Rudo raspisuje Javni poziv za obuku gerento-domaćica

Obuka za geronto-domaćice se sastoji od 5 modula u trajanju od po 3 dana, 3 studijske posjete i prakse u trajanju od po 5 posjeta starim osobama na prostoru opštine Rudo.

Tokom obuke biće obrađene sledeće teme, a obrađivaće ih sledeći predavači:

1.Prava korisnika iz socijalne zaštite
(predavač Bratislav Bukva,socijalni radnik)
2.Pojam psihologije starenja
3.Kognitivne funkcije u starosti
4.Emocijalni život starih
(predavač Ivana Rakić dip psiholog)
5.Ishrana starih lica
6.Najčešća oboljenja kod starih
7.Fizičke aktivnosti starih
(predavač dr Tijana Ćirović)
8.Demencija (uzroci-prevencija)
9.Odnos geronto domaćica (poteškoće i izazovi sa starim licima)
10.Komunikacija sa starim licima
(predavač Suzana Vasić,defektolog)
11.Uvod u njegu (rad sa pokretnim i nepokretnim pacijentima)
12.Vitalne funkcije (teorija i praksa)
13.Prva pomoć
14.Higijena
15.Demencija (kako se ophoditi prema pacijentu)
(predavač Sekulić Darinka medicinski tehničar)

Pravo na učešće u navedenom projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, pri čemu se prednost daje ženama i mladim osobama sa područja opštine Rudo.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u prostorijama Udruženja i zajedno sa dokumentacijom mogu se predati u zatvorenoj koverti na adresu Udruženja sa naznakom „Za javni poziv za obuku geronto domaćica“
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefona 066/297-727, svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati.
Javni poziv ostaje otvoren do 31.10.2019. godine do 15:00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst javnog poziva