Наредба у циљу сузбијања појаве и ширења Корона вируса

​На основу члана 63, Став 3 Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, 115/80), а поступајући по закључку Владе Репиблике Српске од 10.03.2020. године министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Срђан Рајчевић донио је Наредбу у циљу сузбијања појаве и ширења Корона вируса у Републици Српској.

У циљу сузбијања и ширења корона вируса (Цовид 19) у Републици Српској, налаже се спровођење следећих мјера:

  1. Обуставља се настава на свим високошколским установама у Републици Српској у периоду од 11.03. – 30.03.2020. године.
  2. Забрањује се било какав вид јавних окупљања у организацији или у просторијама високошколских установа студентског стандарда.
  3. За контролу примјене ових мјера задужује се Републичка просвјетна инспекција.

Наредба