Листа за технички преглед објеката

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, после спроведеног јавног конкурса објављује листу правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката.

Листа кандидата за технички преглед објеката 2020