Izmjenjeni Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske sa obrascima

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite objavljuje Izmjenu javnog poziva broj: 16-01-372-73/19 za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa uredbom o stambenom Zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Tekst Javnog poziva broj: 16-01-372-73/19 od 08.04.2019. godine usklađuje se sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-68/19 od 20.05.2020. godine koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj: 51/20 od 29.05.2020. godine.

Izmjenjen javni poziv