Конкурс за упис ученика у први разред у ЈУ Средњошколски центар Рудо у школској 2021/2022.години

ЈУ Средњошколски центар Рудо расписује Конкурс за упис ученика  у први разред у ЈУ Средњошколски центар Рудо у школској 2021/2022.години.

Услови за упис

 

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа;
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21.године;
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу , налаза и мишљења  стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа;
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије;
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис;
 6. Сви ученици са територије Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Србије конкуришу под  једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу;
 7. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине;
 8. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културе Ребублике Српске. (Ово се не односи на ученике који су завршили основно школовање у Републици Србији);
 9. Испуњавање услова кандидати доказују оргиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених;

ЈУ Средњошколски центар Рудо у јунском  уписном року за школску 2021/2022. годину уписује ученике:

Ред.

Број

Назив струке Ред.бр.

занимања

Занимање Степен Број

одељења

Број

ученуика

1. Гимназија 1. Рачунарско информатички смјер IV 1  20
2.

 

3.

Машинство и обрада  метала

 

2. Техничар ЦНЦ технологија IV 1 20
Саобраћај 3.

 

Возач моторних возила III 1 20
                                 У к у п н о 3 60


УПИСНИ РОКОВИ

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. у јунском року, од  14.јуна до 25.јуна 2021.године и
 2. у јулском року, од 05.јула до 16.јула 2021.године.

1.ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедељак 14.06.2021.године, а завршава се у уторак, 15.06.2021.године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 17.06.2021.године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем  докумената  за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе  почиње у понедељак, 21.06.2021.године, а завршава се у сриједу, 23.06.2021.године, за ученике који имају мање од 60 бодова.Резултати уписа објављују се у петак, 25.06.2021.године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред,у првом уписном року, Министарству просвјете и културе Републике Српске до 02.07.2021.године.

Више информација: конкурс