Јавни позив за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима

Начелник општине Рудо објављује јавни позив за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима.

Пројекат ЕУ4АГРИ је четворогодишња иницијатива (2020-2024) која има за циљ модернизацију пољопривредно-прехрамбеног сектора, отварање нових радних мјеста, као и задржавање постојећих и опоравак од кризе изазване ЦОВИД-19 у Босни и Херцеговини. Укупна вриједност пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, износи 20,25 милиона еура.

Кроз пројекат Општина Рудо планира да дио пијаце којом управља Комунално предузеће „Услуга“ а.д. Рудо, санира постојећи мокри чвор, да затвори и опреми дио пијаце намјењен за продају производа животињског поријекла.

Пијаца ће бити опремљена са расклопним штандовима, расхладним витринама, посудама за одлагање сухомеснатих производа и  столовима за продају сухомеснатих производа.

За кориснике пијаце који се баве продајом прехрамбених производа биљног и животињског поријекла (воћа, поврћа, млијека, млијечних производа и сухомеснатих производа) биће организована обука како би се подигао ниво знања у погледу санитарних услова за продају производа за исхрану становништва. Кроз пројекат ће бити развијен и промотивни материјал који ће имати за циљ да промовише домаће производе, а све са циљем унапређења њиховог пласмана.

Укупно 20 корисника ће имати приступ пијаци по повољним условима (по субвенционисаној цијени од 80% у односу на тржишну цијену на период од 12 мјесеци).

Пријаве заједно са документацијом могу се предати у затвореној коверти на писарницу  Општине Рудо, ЂДД Михаиловића 41, 73260 Рудо са назнаком за „Јавни позив за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима“.

Јавни позив остаје отворен до 25. маја 2022. године, до 14:00 сати, а објавиће се на wеб страници Општине Рудо, Тв Рудо и на Огласној табли Општине Рудо.

Апликaциje кoje буду пристиглe пoслиje нaвeдeнoг рoкa биће рaзмaтрaнe jeдинo у случajу дa пoштaнски жиг укaзуje нa дaтум слaњa приje звaничнoг истeкa рoкa.

Aпликaциje пoслaнe нa билo кojи други нaчин (нпр. фaксoм или имејлoм) или дoстaвљeнe нa другe aдрeсe нeћe бити узeтe у рaзмaтрaњe.

Јавни позив

Образац за пријаву