Јавни позив

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* и Србија.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД2 позивају омладинске организације[1] са подручја Општине Рудо да доставе приједлоге пројеката који су у вези са развојним циљевима Стратегије развоја Општине Рудо за период 2018-2027. година те који су предложени кроз констултације са младима у оквиру Дијалога за младе[2] на подручју општине Рудо. У оквиру Дијалога за младе Општине Рудо, у периоду фебруар – јули 2022. године укупно су организована четири констултативна састанка са учешћем преко 30 младих особа са подручја Општине Рудо, на којим су пиоритизиране слиједећи пројекти и иницијативе:

Изградња спортске теретане на отвореном те организовање садржаја који имају за циљ популаризацију спортских активности на отвореном.
Осигурање превоза за дјецу и младе из рубних подручја општине Рудо (посебно учешће младих из рубних подручја у садржајима у централном дијелу Рудог)
Подршка и организација консултативних процеса између младих и општине Рудо, организујући тематске састанке и отворене форуме у оквиру платформе Дијалог за младе.

Пројектни приједлози са којима омладинске организације аплицирају на овај јавни позив су у обавези садржавати дио активности који се односе на Пројектни приједлози би требали бити садржане од волонтерских акција и садржаја које ће укључивати велики број младих те анимирати их на омладински активизам.

Финансијска средства ће бити додијељена оним омладинским организацијама чији пројекти доприное спроведби једне или више наведених пројеката, а који испуњавају остале услове јавног позива.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 20.000,00 КМ.

Општина Рудо и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од четири (4) до шест (6) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду септембар 2022. – фебруар 2023. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистриране ОЦД (удружење/удруга или фондација) / омладинске организације, у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини а које дјелују на подручју општине Рудо.

Све заинтересоване омладинске организације детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на сљедећим адресама: www.ba.undp.org, те на службеној wеб адреси Општине Рудо: www.opstinarudo.com.

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо може се преузети од петка 29. јула до петка 26. августа 2022. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил:  projekti@opstinarudo.com или личним преузимањем УСБ-а са свим апликационим формама током информативног састанка „Отворени дан“ који се одржава у понедељак 8. августа 2022.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

Информативни састанак (отворени дани) ће се одржати у малој Сали Дома културе Рудо 8. августа 2022. године у периоду од 11,00 до 12,00 сати. У случају да током трајања јавног позива постоји интерес за поновно одржавање отворених дана, састанак ће бити поновљен током трајања Јавног позива. Смјернице за апликанте Јавног позива ће детаљно бити презентиране на информативном састанку.

Осим тога, сва питања везана за јавне позиве могу се послати е-поштом registry.ba@undp.org са референцом на РеЛОаД2 БиХ пројекат у наслову. Упити могу бити послани најкасније до 23. августа 2022. године, а одговори ће бити достављени у писаном облику у року од три (3) радна дана од дана пријема. У сврху транспарентности сви одговори ће бити објављени на wеб страницама Општине Рудо и УНДП-а.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет чини један електронски примјерак (УСБ) на којем се налазе одвојено основна и додатна документација, те по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у једној затвореној коверти препорученом поштом или лично на писарницу Општине током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 08,00 до 15,00 сати, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат на адреси:

Општина Рудо

Улица Ђенерала Драже Михајловића бр.11

73260 Рудо, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 26. август 2022. године до 15,00 сати. Апликације које буду пристигле послије наведеног рока бити ће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум и вријеме слања прије званичног истека рока.

Апликације послане на било који други начин (нпр. е-маилом) неће бити узете у разматрање.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и ријечи “Не отварати прије званичног отварања”.

Општина Рудо ће водити уредну евиденцију о примљеним пошиљкама и издавати потврде о пријему.

Апликантима се препоручује да прије предаје приједлога пројекта провјере да је апликација комплетна, тако што ће испунити листу за провјеру (Анекс 9) која је саставни дио апликације.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на wеб страници УНДП БИХ www.ba.undp.org, те на wеб страници општине www.opstinarudo.com као и на огласној плочи у згради општине Рудо, у року од 30 радних дана од затварања јавног позива. Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.

1. Појектни приједлог

2. Преглед буџета

3. Матрица логичког оквира

4. План активности и промоције

5. Административни подаци о апликанту

6. Финансијска идентификациона форма

7. Изјава о подобности

8. Изјава о двоструком финансирању

9. Листа за провјеру

10. Циљеви одрживог развоја

Смјернице Општина Рудо

Најчешђе постављана питања са одговорима