Позив организацијама цивилног друштва на јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја општине Рудо да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју Општине Рудо за 2022. годину, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Јавна расправа ће се одржати у малој сали Дома културе у Рудом, у петак 28.10.2022. године са почетком у 12:00 сати са сљедећим тачкама дневног реда:

  • Информације о РеЛОаД2 пројекту
  • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Општину Рудо у РеЛОаД2 пројекту за 2022. годину
  • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:
  1. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ

1.1.      Организовање нецертифицираних обука за незапослена лица које би водиле ка повећању знања и вјештина код одраслих особа у циљу смањења броја материјално необјезбеђених лица

1.2.      Оспособљавање становништва за пољопривреду

  1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1       Пројекти који доприносе развоју свијести становништва о заштити животне средине

  1. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И АФИРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

3.1.      Иновативни пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина жена и младих

  1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА

4.1.      Иновативни пројекти који помажу нове услуге за стара лица и социјално угрожене категорије становништва

4.2.      Подршка особама са потешкоћама у развоју и њиховим породицама

  1. КУЛТУРА И СПОРТ

5.1.      Иновативни културни и спортски садржаји за дјецу и младе

  1. НЕФОРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА

6.1.      Подршка пројектима који подстичу развој иновативних и едукативних садржаја за дјецу и младе на простору општине Рудо

  1. МЛАДИ

7.1.      Пројекти који промовишу волонтеризам и интеракцију младих

7.2.      Пројекти који пружају подршку младима на селу