Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у оквиру РеЛОаД2 Пројекта

ОПШТИНА РУДО У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*  и Србија.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД2 позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима ове јединице локалне самоуправе (ЈЛС) који су наведени у документу Стратегија развоја Општине Рудо за период 2018-2027. године, из сљедећих приоритетних области:

 1. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И ПОДРШКА УПОШЉАВАЊУ

1.1. Организовање нецертифицираних обука за незапослена лица које би водиле ка повећању знања и вјештина код одраслих особа у циљу смањења броја материјално необјезбеђених лица

1.2. Оспособљавање становништва за пољопривреду

 2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1. Пројекти који доприносе развоју свијести становништва о заштити животне средине

2.2. Пројекти који доприносе повећању свијести о важности заштите биљног и животињског свијета  и његовој одрживости

 3. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И АФИРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

3.1. Иновативни пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина жена и младих

 4. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА

4.1. Иновативни пројекти који помажу нове услуге за стара лица и социјално угрожене категорије становништва

4.2. Подршка особама са потешкоћама у развоју и њиховим породицама

 5. КУЛТУРА И СПОРТ

5.1. Иновативни културни и спортски садржаји за дјецу и младе

 6. НЕФОРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА

6.1. Подршка пројектима који подстичу развој иновативних и едукативних садржаја за дјецу и младе на простору општине Рудо

7. МЛАДИ

7.1. Пројекти који промовишу волонтеризам и интеракцију младих

7.2. Пројекти који пружају подршка дјеци и младима на селу

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 50.000,00 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД2 пројекта 120.000,00 КМ.

Општина Рудо и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од шест (6) до једанаест (11) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду фебруар 2023. – децембар 2023. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org, као и на wеб страници града: www.opstinarudo.com.

Документација за пријаву на јавни позив за Рудо такођер се може преузети од 7. новембра 2022. године до 12. децембра 2022. године, са званичне wеб странице Општине Рудо (www.opstinarudo.com) или лично преузимањем УСБ-а са свим апликационим формама током информативног састанка „Отворени дан“ који се одржава 11. новембра 2022.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

  • Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан новембра 2022. године од 11,00 до 12,00 сати у малој сали Дома културе. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.
  • За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) који ће бити организован у склопу јавног позива у периоду од 22. новембра до 6. децембра 2022. (тачно вријеме и датуми, као и локалитет одржавања обука биће представљени током „Отворених дана“). Пријаве на тренинг су отворене за ОЦД са подручја Општине Рудо до 18. новембра 2022. године и примају се на емаил адресу: projekti@opstinarudo.com .
  • Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта – ментора. Први састанак са ментором ће бити организован новембра 2022. године од 11,00 сати у малој сали Дома културе. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД ће се такођер одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити благовремено објављен путем општинске wеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Рудо. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
  • Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе rba@undp.org са назнаком за РеЛОаД2 пројекат. Питања се могу постављати до 6. децембра 2022. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом) се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат:

Општина Рудо

 Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41

73260 Рудо, Босна и Херцеговина   

Рок за предају апликација је 12. децембар 2022. године, до 15,00 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

 

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”. О примљеној пошиљци у општинској управи ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

 

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на wеб страници УНДП БИХ www.ba.undp.org, те на wеб страници општине www.opstinarudo.com  као и на огласној плочи у згради општинске управе, у року од 45 радних дана од затварања јавног позива (изузев у случају непредвиђених околности). Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.

Смјернице за апликанте Опстина Рудо

1. Пројектни приједлог

2. Преглед буџета

3. Матрица логичког оквира

4. План активности и промоције

5. Административни подаци о апликанту

6. Финансијска идентификациона форма

7. Изјава о подобности

8. Изјава о двоструком финансирању

9. Изјава о партнерству

10. Листа за провјеру

11. Циљеви одрзивог развоја

Најчешћа питања са одговорима