Конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2022/2023. годину

   Начелник општине Рудо расписао је конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2022/2023.годину.

Студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо додјељиваће се редовним студентима првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Рудо, који то право или другу редовну новчану помоћ по основу студирања не користе од другог даваоца из Републике Српске односно БиХ.

Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, студентима са посебним потребама-лица ометена у развоју , ученицима генерације  средњих школа,студентима уписаним на државни факултет са просјечном оцјеном 10 из претходне године студија и ученицима носиоцима Вукове дипломе из средњих школа одобрава се стипендија без бодовања.

Студентске стипендије додјељују се студенту до краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота.

Укупан број додјељених стипендија одредиће Начелник општине у сарадњи са Комисијом за додјелу студентских стипендија.

Право на студентску стипендију немају:

  • редовни студент-корисник стипендије који је уписао исту годину студија на другом факултету(за ту годину);.
  • редовни студент који је обновио једну годину  студија( за обновљену годину);
  • студент који је у току школовања обновио више од једне године студија;
  • студенти-апсолвенти.

Студентима чији чланови заједничког домаћинства имају доспјела а неизмирена дуговања према општини Рудо по било ком основу. Износ одобрене стипендије неће се исплаћивати, већ ће се умањивати  за износ дуговања , до намирења истог.“

Конкурс је објављен на Огласној табли, интернет страници Општине Рудо и на ТВ Рудо дана 07.11.2022.године.Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.  За све додатне информације везано за расписани конкурс студенти се могу обратити у Шалтер салу, у згради општине Рудо, или на број телефона:058/700-081.

Прилози: