Објављене Коначне ранг листе студентских стипендија за школску 2023/2024. годину

Како у остављеном року није било поднесених приговора на Прелиминалне ранг листе студентских стипендија утврђенесу Коначне ранг листе нових и досадашњих корисника права на студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо за школску 2023/2024.годину.

У складу са планираним  средствима у буџету општине Рудо за 2024.годину у износу од 120 000, 00 конвертибилних марака, право на студентску стипендију у школској 2023/2024.години остварило је укупно 114 студената (43 нова корисника и 71 досадашњи корисник).

Студенти-нови корисници обавезни су потписати уговоре о додјели студентских стипендија за школску 2023/2024 годину, а термин потписивања уговора биће објављен накнадно.

Коначна листа – нови корисници

Досадашњи корисници