Објављена листа најповољнијих понуда за додјелу у закуп пољопривредног земљишта

На основу члана 20.Правилника о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо  („Службени гласник општине Рудо“, број:2/15 , 2/16 ,3/20, 4/24), у поступку по расписаном Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта путем прибављања писаних понуда, Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо,након завршеног поступка  одабира најповољнијих понуђача утврдила је  Листу најповољнијих понуда за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо на подручју КО Штрпци.

Незадовољни понуђачи имају право приговора на поступак давања у закуп пољопривредног земљишта.Приговор се подноси у року од 5 дана од дана достављања обавјештења понуђачима.По приговорима рјешава Начелник општине.

Листа је објављена  на Огласној табли општине Рудо дана 22.04.2024.године.

Прелиминарна листа