Одлуке о додјели уговора 2018

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Санација заштитне мреже на школском дворишту у Мокронозима

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Осигурање запослених

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Геодетске услуге

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка рачунарске опреме

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реконструкција и адаптација обданишта у Рудом

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Асфалтирање пута Стргачина-Чавари-Ковачи

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изградња АБ потпорних зидова и заштитног канала на путу Стргачина-Чавдари

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка лож уља за грејну сезону 2018-2019 годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача 2 – Набавка лож уља за грејну сезону 2018-2019.г.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског намјештаја

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда Елабората за сеоски пут за село Митровиће и за изградњу саобраћајнице у насељу Росуље

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуге кафилерије-Хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка електроматријала и репарација свјетиљки

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2018. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Јавна расвјета на територији општине Рудо у 2018. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка опреме за видео надзор

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка полуоблица и греде

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда главног пројекта за реконструкцију Улице краља Петра I ослободиоца у Рудом и пројекта техничке воде у Мрсову

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Одржавање локалних путева општине Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Обављање услуге опште системске дератизације у 2018.год.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реконструкција и адаптација обданишта у Рудом

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Одржавање локалних путева општине Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијских столица и ормара

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у насељу Опутница – општина Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2019. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Украшавање града за Нову годину

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2019. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда пројектно-техничке документације за опремање стамбеног објекта колективног смјештаја у Рудом