Одлуке о додјели уговора 2019

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Обављање услуге опште системске дератизације у 2019. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка лож уља за грејну сезону 2019-2020. годину

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација локалног пута Скакавац – Бјељевине

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка саобраћајних занакова

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација тротоара и одвод површинских вода

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пружање адвокатских услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Одржавање локалних путева

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Снимање ситуације терена за израду пројекта далековода

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Петровдан

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реконструкција Улице краља Петра I ослободиоца

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуга кафилерије-хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Асфалтирање некатегорисаних путева

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изградња ограде и приступног пута у касарни Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка надзорних камера

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Одржавање локалних путева-санација моста у Булчић ријеци МЗ Старо Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка рачунарске опреме

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Извођење радова на ваздушном гријању и вентилацији спортске дворане у Рудом и адаптација котловнице у СШЦ

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у МЗ Мрсово( Бишевићи)-општина Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка стеоних јуница

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка патосница за санирање моста у Полимљу

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Адаптација простора за мини сирану у Штрпцима-општина Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Чишћење снијега у 2019-2020 години

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Адаптација простора за мини сирану у Штрпцима-општина Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Асфалтирање локалног пута Сетихово, Равно Сетихово и Ковиоц

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2020. години

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка стеоних јуница

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Украшавање града за Нову годину

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Спремање и послуживање хране и пића за обиљежавање 22. децембра

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Снимање ситуације за пројектовање реконструкције дијела локалног пута Росуље-Пребидоли-Горње Цикоте и израда пројекта реконструисаног дијела пута

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Услуга уклањања бесправно започетог објекта

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка промотивног материјала за Нову годину

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Услуга рушења и уклањања објекта смјештеног у Улици Палих Српских бораца и Цара Душана у Рудом