Одлуке о додјели уговора 2022

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ1 – Набавка половног камиона

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ2 – Набавка прикључног возила специјализованог за превоз возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка услуге кетеринга поводом прославе дана Републике Српске

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијских столица

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског и компјутерског материјала за јануар

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка промотивног материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка застава

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Постављање носача застава

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуга редовног одржавања програма ДоцуНоца, Финова и одржавање серверског система

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда пројектне документације за водовод Мрсово-Обрвена-Општина Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда стручног мишљења и УТУ услова за водоводе Увац, Штрпци и Бијело Брдо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка услуге одржавања локалних путева на подручју општине Рудо-санација путева

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда пројектне документације за изградњу моста на ријеци Лим ради повезивања насеља Увац и Мокронози

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Снимање терена, стручно мишљење и УТУ за јавну расвјету

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуга бањске рехабилитације логораша