Одлуке о додјели уговора 2022

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ1 – Набавка половног камиона

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ2 – Набавка прикључног возила специјализованог за превоз возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка услуге кетеринга поводом прославе дана Републике Српске

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијских столица

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског и компјутерског материјала за јануар

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка промотивног материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка застава

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Постављање носача застава

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуга редовног одржавања програма ДоцуНоца, Финова и одржавање серверског система

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда пројектне документације за водовод Мрсово-Обрвена-Општина Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда стручног мишљења и УТУ услова за водоводе Увац, Штрпци и Бијело Брдо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка услуге одржавања локалних путева на подручју општине Рудо-санација путева

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда пројектне документације за изградњу моста на ријеци Лим ради повезивања насеља Увац и Мокронози

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Снимање терена, стручно мишљење и УТУ за јавну расвјету

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуга бањске рехабилитације логораша

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за мјесец мај 2022.године

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за мјесец мај 2022.године

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Сниманје трасе пута Рудо-Кула( десна страна ријеке Лим) у сврху израде УТ услова и главног грађевинског пројекта

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Ревизија пројектне документације за водовод Мрсово-Обрвена

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка књига у сврху репрезентације-Репрезентација

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Непредвиђени радови на асфалтирању локалних путева

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набвка камера, друге опрем и упутства за рад видео надзора за одлагање комуналног отпада

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка лож уља за грејну сезону 2022-2023. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2022. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за јун мјесец у 2022. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за јун мјесец у 2022. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка услуге фотокопирања за јун мјесец у 2022. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Спремање хране и пића за славски ручак поводом дана општине

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Бетонски радови на бетонирању путева на подручју општине Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изградња капије и ограде на градској депонији “ Долови“ Рудо

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка бунарске пумпе за избацивање воде

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Асфалтирање путева ( Сетихово, Мокронози и Бијело Брдо)

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Проширење јавне расвјете ( Горњи и Доњи Увац и Будимлија)

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Замјена дотрајале кровне конструкције и потпуна замјена кровног покривача Oсновне школе Штрпци