Реализација уговора 2019

УГОВОРНИ ОРГАН - ОПШТИНА РУДО

РЕД.БРОЈ БРОЈ НАБАВКЕ ДАТУМ НАБАВКЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-А
1. 02-404-65/18 19.11.2018. Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2019.години 60.860,00 КМ
2. 02-404-69/18 05.12.2018. Набавка горива за потребе општине Рудо у 2019.години 8.639,32 КМ
3. 02-404-73/18 13.12.2018. Украшавање града за Нову годину 1.337, 61 КМ
4. 02-404-6/19 13.03.2019. Осигурање запослених радника у општини Рудо 1.138,46 КМ
5. 02-404-7/19 21.03.2019. Обављање услуге опште системске дератизације у 2019. години 4.273,50 КМ
6. 02-404-9-19 28.03.2019. Израда стручног мишљења и УТУ за електрификацију у Бишевићима-општина Рудо 350,00 КМ
7. 02-404-12/19 19.04.2019. Набавка лож уља за грејну сезону 2019-2020.годину 12.922,00 КМ
8. 02-404-16/19 15.05.2019. Набавка електроматеријала и репарација свјетиљки 859,83 КМ
9. 02-404-17/19 20.05.2019. Санација локалног пута Скакавац-Бјељевине 8.500,00 КМ
10. 02-404-18/19 27.05.2019 Набавка саобраћајних знакова 1.029,00 КМ
11. 02-404-21/19 25.06.2019. Санација тротоара и одвод површинских вода 4.674,30 КМ
12. 02-404-22/19 26.06.2019. Одржавања локалних путева-општина Рудо 3.490,00 КМ
13. 02-404-24/19 28.06.2019. Реконструкција Улице краља Петра I ослободица 262.282,64 КМ
14. 02-404-25/19 28.06.2019. Пружање адвокатских услуга 5.990,00 КМ
15. 02-404-28/19 04.07.2019. Снимање ситуације терена за израду пројекта далековода трафостаница и израду пројекта НН мреже у насељу Бишевићи-општина Рудо 2.670,94 КМ
16. 02-404-29/19 05.07.2019. Спремање и послуживање хране и пића за славски ручак поводом дана Општине 2.137,00 КМ
17. 02-404-30/19 29.07.2019. Асфалтирање некатегорисаних путева 44.981,75 КМ
18. 02-404-31/19 30.07.2019. Изградња приступног пута и ограде у касарни-Рудо 40.924,47 КМ
19. 02-404-35/19 01.08.2019. Услугa кафилерије- хватање и збрињавање паса луталица 3.440,00 КМ
20. 02-404-37/19 05.08.2019. Извођење радова на ваздушном гријању и вентилацији спортске дворане у Рудом и адаптација котловнице у СШЦ 86.900,00 КМ
21. 02-404-39/19 05.08.2019. Набавка надзорних камера 1.023,93 КМ
22. 02-404-40/19 09.08.2019. Одржавања локалних путева-санација моста у Булчић ријеци у МЗ Старо Рудо 1.819,00 KM
23. 02-404-42/19 21.08.2019. Eлектрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у МЗ Мрсово (Бишевићи) – општина Рудо 81.099,58 KM
24. 02-404-43/19 23.08.2019. Набавка рачунарске опреме 3.726,13 КМ
25. 02-404-51/19 16.09.2019. Набавка патосница за санирање моста у Полимља 2.970,00 КМ
26. 02-404-52/19 30.09.2019. Адаптација простора за мини сирану у Штрпцима- општина Рудо 42.700,20 КМ
27. 02-404-57/19 30.10.2019. Чишћење снијега у 2019-2020. години 11.490,00 КМ
28. 02-404-63/19 31.10.2019. Израда елеабората енергетске ефикасности зграде 1.650,00 КМ
29. 02-404-68/19 19.11.2019. Набавка стеоних јуница 56.025,60 КМ