Javni uvid u sadržaj zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole benzinske stanice u Rudom

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

 Opštinska administrativna služba

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

Broj: 03-312-13/13

Datum: 28.10. 2013. godine

Odjeljenje  za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove, opštine Rudo, rješavajući po zahtjevu „Nestro petrol“  A. D. Banja Luka – PC Istočno Sarajevo – Pale, Benzinska stanica Rudo, za izdavanje ekološke dozvole za objekat benzinske stanice u Rudom u skladu sa odredbama  člana 33. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik R. S. br: 71/12)  o b j a v l j u j e   

JAVNI  UVID

U  SADRŽAJ  ZAHTJEVA  ZA  IZDAVANJE  EKOLOŠKE  DOZVOLE  I PRILOŽENU  DOKUMENTACIJU (DOKAZI)

            Poziva se zainteresovana  javnost  da  može  izvršiti uvid u  navedeni zahtjev  i sadržinu dokumentacije, za „Nestro petrol“  A. D. Banja Luka – PC Istočno Sarajevo-Pale,  Benzinska stanica Rudo.

Javni uvid se može izvršiti u zgradi Skupštine opštine Rudo, kancelarija br. 4, radnim danom od  07  do 15 časova.

Javni uvid traje do  28.11. 2013. Godine, do kada se može dostaviti   mišljenja o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi .

 

 

 

                                                                                                                     NAČELNIK   ODJELJENJA

                                                                                                         DraganPavlović

                                                                                                       ______________