Заказана десета редовна сједница СО-е Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

Број: 01 – 013 – 101/ 13.

Датум: 06. 12. 2013. год.

На основу члана 21. 61. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број: 3/ 13 – пречишћени текст), заказујем десету редовну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 12. 12. 2013. године (четвртак) са почетком у 10, 00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Усвајање Записника са девете редовне сједнице Скупштине општине Рудо,
 2. Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Рудо за 2013. годину,
 3. Нацрт буџета општине Рудо за 2014. годину,
 4. Информација о стању ловне дивљачи и рибљег фонда на територији општине Рудо,
 5. Информација о стању запослености на територији општине Рудо,
 6. Разматрање Елабората о оправданости реорганизације и рационалнијег организовања ЈУ“Рудоспорт“, Општинске развојне агенције, ЈП Информативни центар и ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
 7. Одлука о измјени Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо,
 8. Приједлог измјене и допуне Одлуке о усклађивању пословања установе Рудоспорт Рудо,
 9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама на подручју општине Рудо
 10. Приједлог Одлуке о одобравању средстава за учешће у пројекту ЗП-10,
 11. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

Материјал по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачке 8 и 10 за које ће бити достављен на почетку сједнице.

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Велибор Ћировић