Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Rудо путем прибављања писмених понуда

Расписан је Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо путем прибављања писаних понуда. Оглас је објављен 30. 03. 2015. године и понуде се подносе до 07. 04. 2015. године. Свим заинтересованим понуђачима, катастарске скице и планови предметних честица пољопривредног земљишта, биће изложени у шалтер сали. Образац пријаве на Јавни оглас се могу преузети на интернет страници и у шалтер сали.

Јавни оглас

Образац пријаве_физичка лица

Образац пријаве_правна лица