Протокол општине Рудо о сарадњи и поступању у случајевима насиља над женама и у породици

Дана 25.02.2019. године,  потписан је Протокол општине Рудо о сарадњи и поступању у случајевима насиља над женама и у породици.

Протокол је потписан од стране следећих субјеката: Општина Рудо, ЈУ Центар за социјални рад Рудо; ЈУ Средњошколски центар „СШЦ“ Рудо; ЈУ Дом здравља „др Стојана и Љубица“ Рудо; ЈУ Основна школа „Рудо“ Рудо, Полицијска станица Рудо и НВО Центар за одговорну демократију „ЦОД“ Луна.

Протокол почиње да се примјењује од дана потписивања.