Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Рудо

Начелник општине Рудо расписао је Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Рудо број: 02-120-4/19 дана 08.10.2019.године. Конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на огласној табли Општине Рудо, дана 16.10.2019.године. Пријаве  на конкурс, са потребном документацијом, могу се подносити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо-шалтер сала или путем поште на адресу: Општина Рудо-Комисија за спровођење поступака за пријем намјештеника, ул.Ђенерала Д.Д. Михаиловића 41, Рудо, у року од 15 дана, односно закључно са даном 31.10.2019.године.

Поступак пријема намјештеника, спровешће се у складу са одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16).

Јавни конкурс

Образац пријаве на конкурс

Изјава за тачку III-5.и 6. конкурса