Obavještenje o naplati komunalnih naknada i zakupa javnih površina

Obavještavaju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica sa teritorije opštine Rudo koja nisu izmirili svoje obaveze po osnovu plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina za 2020. godinu, da su dužni iste izmiriti u skladu sa izdatim rješenjima.

U protivnom, nadležni organ opštinske uprave Rudo će preduzeti zakonom propisane mjere za naplatu istih.