Објављене Прелиминарне ранг листе студената-корисника права на студентску стипендију у школској 2021/2022. години

Комисија за додјелу студентских стипендија након разматрања пријава утврдила је Прелиминарне ранг листе  студената-корисника права на студентске стипендије за школску 2021/2022.годину.

У  буџету  општине Рудо за 2022.годину планирана  средства за студентске стипендије износе 95 000,00 КМ.Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо („ Службени гласник општине Рудо“ број 11/21) увећани су износи студентских стипендија, тако да сада  према години студија  мјесечно износе:

  • прва и друга година студија 90,00КМ,
  • трећа и четврта година студија 100,00 КМ,
  • пета и шеста година студија 110,00 КМ.

Право на студентску стипендију  у школској 2021/2022.години  остварило је 56 студента-досадашњих корисника и 42 студента-нова корисника .

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарних ранг листи, незадовољни подносиоци пријаве имају право  приговора на исту.  По приговорима рјешава Начелник општине.   Након размотрених приговора формира се Kоначна ранг листа, по којој ће се закључивати појединачни уговори којима  ће се ближе регулисати права и обавезе између општине – даваоца стипендије и студента – примаоца стипендије

Прелиминарна ранг листа-нови корисници

Листа досадашњих корисника