Obavještenje o donošenju rješenja o ekološkoj dozvoli

Obavještava zainteresovanu javnost o donošenju Rješenja o ekološkoj dozvoli za objekat benzinske stanice sa pratećim sadržajima u naselju Uvac, opština Rudo, investitora „Sas“ d.o.o. Priboj, opština Lopare

„Sas“ d.o.o. Priboj, opština Lopare, Područna jedinica Rudo dostavio je Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za objekat benzinske stanice sa pratećim sadržajima u naselju Uvac, opština Rudo na zemljištu označenom kao k.č.broj 243/8 KO Štrpci. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Unis“ d.o.o. Istočno Sarajevo i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuti objekat.

Ekološka dozvola SASE